načítáme aplikaci ...

Všeobecné obchodní podmínky

Stáhnout:
Obchodní podmínky Ajedeš (PDF, 276 kB)

Obchodní podmínky a základy dokumentu Zprostředkovatelská smlouva

 1. Jsme Ajedeš s.r.o., těší nás. A Vy?

  Provozovatel internetových stránek a Vaše smluvní strana

  Ajedeš s.r.o.
  Sp. zn. C 337003 vedená u Městského soudu v Praze
  IČ: 09507108
  Náměstí B. Hrozného 18/25, 289 22 Lysá nad Labem
  email: info@ajedes.cz
  Tel: +420 777 355 365

 2. Než se poznáme…

  Abychom Vás poznali, budeme si od Vás brát několik základních údajů o Vás a Vašem voze. K tomuto nebudeme potřebovat Váš souhlas zvláště, protože bez těchto údajů Vám nemůžeme splnit Vaše přání, které použitím těchto stránek vyjadřujete. Přesně tak, jak vyjádřili naši zákonodárci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmo. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vaše údaje zpracujeme pro účely vyřízení Vaší zakázky (splnění smlouvy se zákazníkem), povinného uchování podle dalších právních předpisů a za účelem přímého marketingu. Vaše osobní údaje nikomu dalšímu nedáme, slibujeme.

 3. Doma je doma

  1. Jsme Češi, sídlíme v krásné krajině Polabí a proto pro náš vztah použijeme právní řád České Republiky, zejména zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Můžete si být jisti, že zákonům, podle kterých fungujeme, budete rozumět, jsou totiž i Vaše.

  2. Uděláme všechno proto, abyste s námi byli spokojeni. Ale v případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem, Vámi, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   E-mail: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz

  3. Uděláme všechno proto, abyste s námi byli spokojeni, vážně. Ale pokud by mezi námi i přesto přetrvával nějaký problém, nebudeme se schovávat, pro naše právní poměry budiž sudištěm soustava obecných soudů České Republiky.

 4. My, Vy a počítač

  1. Naše jednání povedeme na dálku, počítačem. Berte prosím na vědomí, že Vaším klikáním spolu uzavíráme smlouvu, kdy my budeme poskytovat službu. Ve smyslu § §1820 odst. 1 písm. i) zák. 89/2012 Sb., máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, pokud ovšem budete s prodejem Vašeho vozu chtít otálet. V opačném případě nám vyjádříte svůj souhlas podle § 1837 písm. a) zák. 89/2012 Sb., kterým přicházíte o možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů, zato přijedeme ihned. Bylo by nám líto, kdybyste si nás objednali, my pro Vás vše připravili a pak nebyl nikdo doma. V takovém případě budeme platbu za placenou službu potřebovat.

 5. Ocenění Vašeho vozu

  1. „Ocenění Vašeho vozu” je služba poskytovaná zdarma. Jediné, co od Vás potřebujeme, jsou základní údaje o Vás a Vašem voze. Jak s nimi naložíme jsme si již řekli v čl. II.

  2. Snad se na nás nebudete zlobit, když řekneme, že si vyhrazujeme právo odmítnout poskytnout službu „Ocenění Vašeho vozu” totožnému zákazníkovi víc jak dvakrát v období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Opakování je matka moudrosti, ale takhle by se nedostalo na ostatní.

  3. „Ocenění Vašeho vozu” jest orientačním vyjádřením jeho hodnoty, které nezohledňuje všechny aspekty posuzovaného vozu, tím spíše, je-li poskytováno distančně, bez technické prohlídky. Pokud s touto hodnotou nebudete souhlasit, berte to prosím jako náš názor. Tím spíše si naše ocenění neberte k soudu jakožto náhradu odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.

  4. Vyhrazujeme si právo vyloučit z používání naší služby automatizované prostředky či uživatele vznášející více než 6 dotazů na „Ocenění Vašeho vozu” za 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce.

 6. Zprostředkování prodeje

  1. Pokud se Vám bude naše služba líbit, postoupíme spolu ke zprostředkování prodeje. Nyní si řekneme, co spolu vlastně uzavíráme, co dáme my Vám a kolik za to budete platit. Nejdříve si vyjasníme pár pojmů, ať si rozumíme.

   1. Prohlídka je naše návštěva, během které si Váš vůz prohlédneme, ukážete nám všechny jeho dokumenty, vůz vyfotíme a domluvíme se s Vámi na ceně, kterou budeme veřejně prezentovat.

   2. Zprostředkovatelská smlouva je vyjádření našeho společného závazku, kdy naší povinností je udělat vše, co zvládneme, pro prodej Vašeho vozu (typicky on-line prezentovaný inzerát s našimi fotografiemi vozu, popisem a též oslovení zákazníků v naši databázi) a naším právem je Odměna. Vaší povinností je poskytnout nám veškerou součinnost k Prohlídce a Dni návštěvy, stejně tak jako k převodu vozidla dle veřejnoprávních předpisů a konečně také zaplatit nám Odměnu. Vaším právem je dostat od nás vše, co zvládneme, pro prodej Vašeho vozu, a to po sjednanou Dobu prodeje.

   3. Doba prodeje je doba, po kterou běží naše Zprostředkovatelská smlouva. Po tuto Dobu prodeje my nabízíme Vaše vozidlo. Vy nám poskytujete veškerou nezbytnou součinnost k prodeji, nezhoršíte stav svého vozidla a zároveň sami nenabízíte vozidlo k prodeji.

   4. Odměna je částka, kterou nám v případě uzavření Kupní smlouvy zaplatíte. Odměna se vypočítá jako část kupní ceny vyjádřená procentem z Kupní ceny vozidla.

 7. Prohlídka

  1. Prohlídku spolu sjednáváme smlouvou svého druhu online a jedná se o poskytnutí služby. Prohlídka spočívá v tom, že za Vámi přijedeme, automobil si prohlédneme, ukážete nám jeho klíče, dokumenty a necháte nás provést zkušební jízdu trvající maximálně 7 minut. Obecně poskytnete součinnost tak, abychom ho mohli co nejlépe zdokumentovat. My Vám pořídíme jeho hezké fotografie a potvrdíme finální cenu, za kterou budeme mít nejlepší šanci najít mu nový domov.

  2. V rámci prohlídky od nás dostáváte certifikát od firmy Cebia (dodavatelem Cebia spol. s r.o., IČ: 186 28 443, Vyskočilova 1461/2a), jehož jsme Autorizovaným pracovištěm. Vedle certifikátu Cebia Vám vystavíme protokol o orientačním měřením hloubky laku.

  3. Na domluvení prohlídky se spolu nejdříve musíme dohodnout. Od objednávky služby online přijedeme nejdříve jak to bude jen možné, nicméně čas si na sebe musíme najít přinejhorším takto:
   - ne dříve než za 72h od objednávky,
   - ne později než za 15 dní od objednávky,
   - spotřebitel musí navrhnout či souhlasit alespoň se dvěma termíny a to v pracovní dny mezi 9:00 až 18:00,
   - změna termínu prohlídky je možná pouze dvakrát, ne později než 48h před termínem Prohlídky a pouze na telefonním čísle,
   - je-li Prohlídka zrušena více než 24h před jejím termínem, propadá nám 50% ceny prohlídky; je-li prohlídka zrušena méně než 24h před jejím termínem, propadá její cena celá, nedohodneme-li se jinak.

  4. Za Prohlídku při zprostředkování prodeje nám zaplatíte:

   1. S mytím vozu 1 995 Kč, kteréžto objednáváte předem. Stran mytí prosím počítejte s tím, že jakkoliv budeme opatrní, může vzniknout poškození vozu odpovídající běžnému opotřebením, jako by ho koneckonců myl kdokoliv jiný.

   2. Pokud bude venkovní teplota nižší než 5 stupňů Celsia, nebudeme moci z bezpečnostních důvodů vozidlo umýt vůbec, cena za prohlídku a AUTOTRACER report pak zůstává stejná.

   3. Pokud nám přistavíte vozidlo nadmíru znečištěné (výraznější pokrytí spodních či vrchních částí karoserie blátem, asfaltem, hmyzem či trusem), vozidlo Vám umyjeme, ale v těchto výjimečných případech budeme potřebovat příplatek 750 Kč k částce 1 595 Kč. Bez mytí není možné prohlídku a zařazení do prodeje provést, prosíme počítejte s tím.

   4. Žádnou z našich služeb mytí negarantujeme vylepšení již existujícího poškození laku, vozidlo však určitě po naší práci, čisté, zanechá lepší dojem.

  5. Pokud se Váš vůz prodá a my budeme mít právo na odměnu za prodej Vašeho vozu, částku za Prohlídku Vám započítáme na tuto Odměnu.

 8. Zprostředkovatelská smlouva - základy

  1. Zprostředkovatelskou smlouvu spolu podepíšeme při prohlídce, ale z důvodu transparentnosti a přímé návaznosti na Prohlídku zde uvádíme její základy.

  2. Zprostředkovatelská smlouva bude trvat nejméně 80 dní, pokud se nedohodneme jinak.

  3. Pokud během Doby prodeje, tedy trvání Zprostředkovatelské smlouvy, od této smlouvy odstoupíte či auto bude havarováno tak, že není schopno účasti v provozu na pozemních komunikacích, zanikne jiným způsobem, dojde k technické závadě znemožňující užívání, bude vyřazeno z evidence, prodáno Vámi či kýmkoliv jiným, kdo k němu uplatňuje vlastnická práva, ukradeno, zpronevěřeno, stane se předmětem soudního sporu včetně vypořádání společného jmění manželů, stane se předmětem exekuce či bude-li zařazeno do majetku insolvenčním správcem a nebo k němu bude kdokoliv jiný uplatňovat majetková či závazková práva, vzniká nám právo na Odměnu, splatnou ke dni vzniku této právní či protiprávní skutečnosti.

  4. Stát se může cokoliv. Pokud během Doby prodeje, tedy trvání Zprostředkovatelské smlouvy, bude vozidlo poškozeno zjevně více než odpovídá běžnému opotřebení a nebo dojde k technické závadě omezující užívání, avšak vozidlo je v obou případech stále provozuschopné, vzniká nám právo na podíl ve výši 70% z Odměny, splatný ke dni vzniku a nebo zjištění této právní či protiprávní skutečnosti.

   Vaším právem je pro případ ujednání nové ceny pokračování poskytování služby zprostředkování prodeje a tomu odpovídající úprava celého procesu, seznámení zájemců s novým stavem.

  5. Součástí zprostředkovatelského závazku je uspořádání minimálně jednoho Dne návštěvy, kdy vozidlo ukážeme zájemcům o koupi zcela za Vás. Ušetříme Vám tím mnoho starostí, ale prosím počítejte s tím, že se musíme předem dohodnout na termínu Dne návštěvy a v tento den by vozidlo mělo být pokud možno v takovém stavu, v jakém bylo při Prohlídce.

 9. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 10.10.2020

  V Lysé nad Labem dne 10.10.2020

  Ajedeš s.r.o.

  Mgr. Michal Skuhrovec
  Ing. Daniel Honzík
  MUDr. Michal Buk